Gamedev

Artykuły o grach z informacjami zza kulis. Wszystko w oparciu o wypowiedzi developerów, wywiady, prelekcje i konferencje.