Jak nie dać się oszukać przy współpracy z „CD Action”?

Opublikowano: 1 marca 2023

Dziś opowiem, jak wyglądała moja współpraca z redakcją magazynu „CD Action” i jak na niej wyszedłem. Pierwsza część tekstu odnosi się do współpracy w 2017 r., a druga rozegrała się po reaktywacji „RETRO” w 2022 r., ale łączą je te same artykuły napisane celem publikacji na łamach pisma. Tekst powstał na podstawie moich osobistych doświadczeń i ma pełne poparcie w ponad 100 mailach wymienionych głównie z redaktorem Jerzym Poprawą oraz w poglądowej wersji mojego artykułu złożonego do druku. Publikuję to świadomie, bo wiem, iż zarzut tu postawiony jest zgodny z prawdą, co mogę łatwo udowodnić, więc nie ma tu mowy o zniesławieniu. Przedstawiam wszystko w myśl obrony interesu społecznego, by przestrzec ludzi, którzy potencjalnie chcieliby współpracować z czasopismem.

Ewentualnie, jeśli władze pisma postanowią wytoczyć mi zarzut o zniesławienie, otworzę zbiórkę pieniędzy na pomoc prawną.

Link do artykułu znajdziecie poniżej:

Dodaj komentarz