Aktywowana Niewrażliwość

Ograniczenia

Klasa:

Wojownik

Aktywacja:

Aktywna

Zdolność

Nauka:

Opcjonalnie od 15 poziomu

Szybkość:

Natychmiastowa

Użycia

2 x na potyczkę

Efekty

  • Użytkownik:
    • Odporność na Obrażenia przez 15,0 s

Opis

Jeśli wojownik zostanie trafiony, otrzymując obrażenia równe co najmniej 10% całkowitej Wytrzymałości, wówczas zyskuje krótkotrwałą niewrażliwość na ten typ obrażeń.

Meta

  • ID: px2_triggered_immunity
  • Guid: 6f40682a-b0b4-4f89-984e-54dabfe8d10a
  • Opis błędnie mówi o obrażeniach ciętych, podczas gdy zdolność zapewnia odporność na dowolny typ fizycznych obrażeń, który ją aktywuje