Bestia Gerniska Oddechem Rozjaśniła Noc

Ograniczenia

Klasa:

Pieśniarz

Aktywacja:

Aktywna

Talent

Typ:

Inwokacja

Poziom:

3

Nauka:

Opcjonalnie od 10 poziomu

Szybkość:

Średnia

Zasięg:

10,0 m

Obszar Działania:

Promień 1,0 m

Czas Trwania:

30,0 s

Wymaga:

5 Strof

Efekty

  • Przywołanie: Drak

Opis

Przyzywa z nieba draka, by walczył u boku drużyny.

Meta

  • ID: gerniscs_beast_lit_the_night
  • Guid: b35f2af7-5e13-4d92-82a0-3c1bbf0e12fc

Poziom: