Bitewny Hart

Srebrny Przypływ

Ograniczenia

Rasa:

Boski

Podrasa:

Boski Ognia

Aktywacja:

Pasywna

Wymaga:

Wytrzymałość poniżej 50%

Zdolność

Nauka:

Automatycznie na 1 poziomie

Kontra:

Odbicie

Efekty

  • Cel: Obrażenia: 2 Ogień
  • Na sobie: Redukcja Obrażeń: +4

Opis

W przypadku znacznego spadku Wytrzymałości boski ognia potrafi zahartować swoje ciało, zwiększając Redukcję Obrażeń. Dusza boskiego zaś atakuje napastników, powodując obrażenia od ognia u każdego, kto trafi boskiego w zwarciu.

Meta

  • ID: battleforged
  • Obrażenia skalują się z poziomem postaci, zwiększając o 2 punkty co poziom, aż do 32 punktów na 16 poziomie
  • Redukcja Obrażeń nie skaluje się z poziomem
  • Bitewny Hart bardzo dobrze współgra ze zdolnością Barbarzyńcy: Skrwawienie
  • Jeśli obrażenia od Bitewnego Hartu zabiją przeciwnika, aktywują premie z takich zdolności, jak: Żądza Krwi, Głód Krwi, Inspiracja
  • Talent Duch Płomienia zwiększa obrażenia zadawane przez Bitewny Hart
  • Moc zwiększa obrażenia zadawane przez Bitewny Hart
  • Zdolność aktywuje się dowolną liczbę razy w ciągu walki, tak długo, jak Wytrzymałość postaci spada poniżej 50% maksymalnej wartości