Broń

Lista uzbrojenia występującego w grze jest już kompletna. W przyszłości będę uzupełniał ją o całą metawiedzę na temat synergii z innymi elementami ekwipunku, talentami i zdolnościami oraz wyłapywał błędy, które mogły się wkraść przy korzystaniu z szablonów przyspieszających wrzucanie treści na stronę.

Lekka Broń Jednoręczna

Ciężka Broń Jednoręczna

Broń Dwuręczna

Broń Dystansowa

Broń Naturalna

Broń Przypisana do Duszy

Broń Przywołana

Meta

  • Wszystkie addytywne modyfikatory obrażeń naliczane są od podstawowego zakresu obrażeń każdej broni, z tego też względu wybór oręża w obrębie jednej kategorii powinien być podyktowany wyłącznie specjalnymi właściwościami przedmiotu!
  • Zaklinanie pozwala ulepszyć Jakość, Celność oraz Obrażenia w dowolny sposób, niwelując w tym zakresie wszelkie różnice między dwoma egzemplarzami broni tego samego typu.
  • Widełki obrażeń wyświetlane w opisie broni zawsze uwzględniają efekty Zaklinania przedmiotu i Moc postaci, ale oba te modyfikatory są addytywnymi premiami, które we wzorze na obrażenia stosuje się do podstawowego zakresu obrażeń broni.
  • Lekka Broń Jednoręczna zadaje 9-13 Obrażeń
  • Ciężka Broń Jednoręczna zadaje 11-16 Obrażeń
  • Broń Dwuręczna zadaje 14-20 Obrażeń
  • Broń Przywołana zadaje zwykle 20-30 Obrażeń
  • Broń Dwuręczna ma dokładnie tę samą Szybkość Ataku i Odzyskiwania Gotowości co Ciężka Broń Jednoręczna, a więc 1,0 s ataku i 1,666 s Odzyskiwania Gotowości. Opisy przedmiotów wprowadzają w błąd wyświetlając niską szybkość ataku przy broniach dwuręcznych!
  • Broń Przywołana oraz Broń Przypisana do Duszy należy do kategorii broni uniwersalnych, a więc czerpie korzyści z dowolnej wersji talentów biegłości itp. Przykładowo Odkupiciel Św. Ydweny oraz Żagiew są Mieczami Dwuręcznymi, które normalnie zaliczają się do broni żołnierskich, ale postać otrzyma premię +6 do Celności w posługiwaniu się nimi po wybraniu dowolnego talentu biegłości. To samo dotyczy zdolności Wojownika działających na określoną grupę biegłości.