Cierpienie Nowicjusza

Ograniczenia

Wymagania:

Nie Mnich

Talent

Nauka:

Opcjonalnie od 2 poziomu

Typ:

Międzyklasowa

Aktywacja:

Pasywna

Szczegóły

Obszar Działania:

Na sobie

Efekty

 • Obrażenia bez broni: +5*
 • Celność bez broni: +0*

Opis

Postać nabrała mocy duchowej i zwiększonej odporności na ból typowych dla mnichów. Ataki bez użycia broni zadają zwiększone obrażenia i z upływem czasu stają się coraz silniejsze.

Meta

 • ID: px1_tln_novices_suffering
 • Podstawowe obrażenia Pięści wynoszą 5-8
 • Cierpienie Nowicjusza dodaje sztywny bonus obrażeń naliczanych poza standardową formułą. Ich wartość wynosi 5 +2 co 3 poziomy po 1 poziomie, Celność rośnie o +4 co 3 poziomy po 1 poziomie:
  • Poziom 2: Obrażenia: +5, Celność: +0
  • Poziom 4: Obrażenia: +7, Celność: +4
  • Poziom 7: Obrażenia: +9, Celność: +8
  • Poziom 10: Obrażenia: +11, Celność: +12
  • Poziom 13: Obrażenia: +13, Celność: +16
  • Poziom 16: Obrażenia: +15, Celność: +20
 • Obrażenia Cierpienia Nowicjusza zwiększane są wyłącznie przez Moc postaci
 • Premia do Celności dotyczy wyłącznie regularnych ataków bez broni, nie ma zastosowania przy wykorzystaniu zdolności
 • Draśnięcia i Trafienia Krytyczne wpływają w formule obrażeń wyłącznie na Obrażenia Podstawowe pięści (5-8), a więc różnica między nimi będzie minimalna, a co za tym idzie – Cierpienie Nowicjusza jest świetną bronią dla postaci o niskiej Celności
 • Dobrym kandydatem na wybór tego talentu jest Barbarzyńca o wysokiej Mocy (Szał/Większy Szał), który ma przeciętną Celność a testy ataków Masakrą przez 10 poziomów doświadczenia wykonywane są z karą do trafienia
 • Kapłan potrafi zwiększyć swoją Moc do przedziału 35-43, dzięki czemu będzie mógł wspomóc drużynę w walce bezpośredniej, czerpiąc korzyści z wysokiej responsywności za walkę dwiema broniami
 • Pieśniarz również pozbawiony jest szerszego dostępu do addytywnych modyfikatorów obrażeń, a dzięki strofie Mith Fyr doda obrażenia drugorzędne od ognia, wyliczane z końcowej wartości obrażeń przed zastosowaniem RO. Ma również dostęp do Inwokacji zwiększającej Moc
 • Mag to kolejny kandydat do wyboru tego talentu, mogący wspomagać się w walce buffami i przeplatać ataki repertuarem zaklęć dotykowych i w formie stożka, które najskuteczniej rzuca się z pierwszej linii
 • Cierpienie Nowicjusza jest niezłą bronią zapasową dla zmiennokształtnego Druida. Niestety spatchowano współdziałanie tego talentu z bronią tworzoną w ramach Duchowej Przemiany
 • Sprawdzi się również w przypadku Enigmatyka
 • Pozwala zaoszczędzić materiały do procesu zaklinania i skaluje się automatycznie bez dalszej inwestycji w zdolności lub talenty
 • Można rozważyć Odsłonięcie dla dodatkowych obrażeń za pominięcie RO
 • Odsłonięcie Słabości i Palące Rany wzmocnią efektywne obrażenia wyrządzane przez postać z Cierpieniem Nowicjusza
 • Obrażenia kumulują się z premią do Obrażeń bez broni płynącą z Sandałów Zapomnianego Mnicha
 • Klasy, które posiadają dużo talentów i zdolności zwiększających obrażenia swoich ataków, nie powinny korzystać z Cierpienia Nowicjusza
 • Brak korzyści z dodatkowych właściwości uzbrojenia i Durgańskiego Przekucia Broni