Człowiek z Równin

człowiek-ikona

Ludzie z równin (Thyrtanie) to najliczniejszy osiadły lud w Jelenioborzu, który zamieszkuje tę okolicę od niemal 2000 lat. Zazwyczaj osiedlają się na skrajach elfich lasów, a pracują na otwartych równinach — stąd ich nazwa. Większość ludzi w Jelenioborzu jest Thyrtanami.

Cechy Rasowe

  • Stanowczość: +1
  • Moc: +1
  • Duch walki — raz na potyczkę zyskują premię do Celności i obrażeń w 5 sekund po utracie połowy Wytrzymałości
  • Stanowczość: +1
  • Moc: +1
  • Duch walki — raz na potyczkę zyskują premię do Celności i obrażeń w 5 sekund po utracie połowy Wytrzymałości

Wygląd

Meta

  • Wszyscy ludzie bez względu na pochodzenie dzielą te same premie do atrybutów i tę samą cechę rasową: Duch Walki
  • Wszechstronność ludzi sprawia, że spiszą się w każdej profesji i roli, ale większe korzyści zapewni im walka na pierwszej linii
  • Wszyscy ludzie bez względu na pochodzenie dzielą te same premie do atrybutów i tę samą cechę rasową: Duch Walki
  • Wszechstronność ludzi sprawia, że spiszą się w każdej profesji i roli, ale większe korzyści zapewni im walka na pierwszej linii