Człowiek z Sawanny

człowiek-ikona

Ludzie z sawanny (Natlanie) pochodzą z krainy położonej na południe od równika. Z wyjątkiem kilku natlańskich grup, które przesiedliły się na północ, pozostają oni w tamtym rejonie od ponad dziesięciu tysięcy lat. Nazwa „Natlanie” dosłownie oznacza „pierwotni”. Ludzie z sawanny dość licznie osiedlili się w Readceras, rzadko zaś spotyka się ich w Jelenioborzu i Republikach Vailiańskich.

Cechy Rasowe

  • Stanowczość: +1
  • Moc: +1
  • Duch walki — raz na potyczkę zyskują premię do Celności i obrażeń w 5 sekund po utracie połowy Wytrzymałości
  • Stanowczość: +1
  • Moc: +1
  • Duch walki — raz na potyczkę zyskują premię do Celności i obrażeń w 5 sekund po utracie połowy Wytrzymałości

Wygląd

czlowiek-z-sawanny

Meta

  • Wszyscy ludzie bez względu na pochodzenie dzielą te same premie do atrybutów i tę samą cechę rasową: Duch Walki
  • Wszechstronność ludzi sprawia, że spiszą się w każdej profesji i roli, ale większe korzyści zapewni im walka na pierwszej linii
  • Wszyscy ludzie bez względu na pochodzenie dzielą te same premie do atrybutów i tę samą cechę rasową: Duch Walki
  • Wszechstronność ludzi sprawia, że spiszą się w każdej profesji i roli, ale większe korzyści zapewni im walka na pierwszej linii