Człowiek Znad Oceanu

człowiek-ikona

Ludzie znad oceanu (Calbandranie) pochodzą z okolic równika po drugiej stronie globu. Obecnie są najliczniejszą grupą ludzi w tamtym rejonie, ale dotarli również do innych odległych zakątków świata. Ludzie znad oceanu są kulturą dominującą w Republikach Vailiańskich i często spotyka się ich w Jelenioborzu.

Cechy Rasowe

  • Stanowczość: +1
  • Moc: +1
  • Duch walki — raz na potyczkę zyskują premię do Celności i obrażeń w 5 sekund po utracie połowy Wytrzymałości
  • Stanowczość: +1
  • Moc: +1
  • Duch walki — raz na potyczkę zyskują premię do Celności i obrażeń w 5 sekund po utracie połowy Wytrzymałości

Wygląd

czlowiek-znad-oceanu

Meta

  • Wszyscy ludzie bez względu na pochodzenie dzielą te same premie do atrybutów i tę samą cechę rasową: Duch Walki
  • Wszechstronność ludzi sprawia, że spiszą się w każdej profesji i roli, ale większe korzyści zapewni im walka na pierwszej linii
  • Wszyscy ludzie bez względu na pochodzenie dzielą te same premie do atrybutów i tę samą cechę rasową: Duch Walki
  • Wszechstronność ludzi sprawia, że spiszą się w każdej profesji i roli, ale większe korzyści zapewni im walka na pierwszej linii