Człowiek

człowiek-ikona

Ludzie są najbardziej rozpowszechnioną rasą w Jelenioborzu, Imperium Aedyrskim, Starej Vailii oraz Republikach Vailiańskich. Słyną z siły fizycznej i silnej woli, chociaż posturą nie dorównują ogromnym aumauanom.

Cechy Rasowe

  • Moc: +1
  • Stanowczość: +1

Podrasy

Wygląd

człowiek

Meta

  • Wszyscy ludzie bez względu na pochodzenie dzielą te same premie do atrybutów i tę samą cechę rasową: Duch Walki
  • Wszechstronność ludzi sprawia, że spiszą się w każdej profesji i roli, ale większe korzyści zapewni im walka na pierwszej linii
  • Wszyscy ludzie bez względu na pochodzenie dzielą te same premie do atrybutów i tę samą cechę rasową: Duch Walki
  • Wszechstronność ludzi sprawia, że spiszą się w każdej profesji i roli, ale większe korzyści zapewni im walka na pierwszej linii