Czujny Obrońca

Ograniczenia

Klasa:

Wojownik

Modyfikuje:

Modyfikuje:

Talent

Nauka:

Opcjonalnie od 4 poziomu

Typ:

Klasowy

Aktywacja:

Pasywny

Efekty

  • Hart: +5
  • Refleks: +5
  • Wola: +5

Opis

Poprawia spostrzegawczość wojownika w trybie Obrońcy, przyznając premię do Hartu, Refleksu i Woli.

Meta

  • ID: tln_wary_defender
  • Kumuluje się ze wszystkimi premiami do Hartu, Refleksu i Woli