Druidzka Regeneracja Dzika

Ograniczenia

Klasa:

Druid

Aktywacja:

Pasywna

Użycia:

Tylko w czasie przemiany

Zdolność

Efekty

  • Na sobie:
    • Wytrzymałość: +2 na 3,0 s

Opis

Przemiana w dzika umożliwia druidom ciągłą – choć skromną – regenerację Wytrzymałości.

Meta

  • ID: druid_boar_regeneration
  • Guid: 39e52093-5cba-4e8e-ac74-638f7d9c2269
  • Kumuluje się z talentami: Odzyskiwanie Gotowości Weterana, Pradawne Wspomnienie, Umiłowane Duchy