Dwoistość Ziemskiej Obecności – Odbicie

Ograniczenia

Klasa:

Mnich

Aktywacja:

Podtrzymywana

Zdolność

Nauka:

Automatycznie

Szybkość:

Natychmiastowa

Efekty

  • Użytkownik:
    • Odbicie: +8

Opis

Mnich skupia się na świecie fizycznym, zyskując premię do Odbicia.

Meta

  • ID: dualityofmortalpresencea
  • Guid: aa8a7626-2b06-4b37-b394-e0409b417c24