Dwoistość Ziemskiej Obecności

Ograniczenia

Klasa:

Mnich

Aktywacja:

Pasywna

Zdolność

Nauka:

Opcjonalnie od 7 poziomu

Efekty

Opis

Mnich otrzymuje dwie zdolności podtrzymywane, które pozwalają na przerzucanie premii do Odbicia na inne rodzaje obrony.

Meta

  • ID: tln_duality_of_mortal_presence
  • Guid: 74835ed6-612f-4516-8ae0-6ac8d4c2e048