Jaśniejący Blask

Ograniczenia

Klasa:

Kapłan

Aktywacja:

Aktywna

Zdolność

Typ:

Zaklęcie Kapłana

Poziom:

4

Nauka:

Automatycznie na 7 poziomie

Szybkość:

Średnia

Zasięg:

5,0 m

Obszar Działania:

Promień 2,5 m

Przerwanie:

0,5 s (Średnie)

Efekty

  • ODz (Wróg):
    • Wszystkie Obrony: -10 przez 9,0 s, Obrażenia: 80 Ogień przez 9,0 S | Celność:15 kontra: Wola

Opis

Tworzy jaśniejące źródło światła, utrudniające przeciwnikom w zasięgu wszelką obronę i powodujące periodyczne obrażenia od ognia.

Meta

  • ID: shining_beacon
  • Guid: 88295011-3122-49d5-9ad5-fbdeef623010
  • Zadaje Obrażenia Periodyczne, a więc nie czerpie korzyści z talentu Potomek Ognia i talentów zwiększających obrażenia względem określonej grupy wrogów
  • Obrażenia Periodyczne muszą pokonać zaledwie 1/4 RO, ale nie podlegają zwiększeniu przez mechanikę Obrażeń Minimalnych, przez co mogą zostać zredukowane do zera
  • Jeden z najpotężniejszych czarów Kapłana, jest w stanie zadać ponad 500 obrażeń lub nawet 1000 w połączeniu z zaklęciem Oczyszczający Ogień
  • Rzucając wielokrotnie na tym samym obszarze efekt się kumuluje, naliczając obrażenia periodyczne dla każdej instancji oddzielnie