Leczenie Towarzysza

Ograniczenia

Klasa:

Łowca

Aktywacja:

Aktywna

Zdolność

Nauka:

Opcjonalnie od 7 poziomu

Szybkość:

Wysoka

Zasięg:

20,0 m

Użycia:

2 x na potyczkę

Efekty

  • Zwierzęcy towarzysz:
    • Wytrzymałość: +30*

Opis

Łowca jest w stanie ożywić swojego zwierzęcego towarzysza.

Meta

  • ID: px2_heal_companion
  • Guid: d2d3b3b7-d4fc-45dd-95bc-167ec284f41b
  • Wartość przywróconej Wytrzymałości skaluje się z poziomem postaci i wzrasta o 10 co 3 poziomy po 1 poziomie (4, 7, 10 itd.)