Łotrzyk – Zdolności

  • Podczas tworzenia postaci Łotrzyk otrzymuje automatycznie zdolność Podstępny Atak
  • Łotrzyk może wybrać jedną dodatkową zdolność na każdym nieparzystym poziomie (1, 3, 5 itd.). Za każdym razem odblokowywany jest dostęp do nowych, potężniejszych zdolności, których postać może się nauczyć
  • Na każdym parzystym poziomie (2, 4, 6 itd.) Łotrzyk wybiera jeden talent spośród ogólnodostępnych talentów zebranych w tym miejscu lub z poniższej listy zastrzeżonych talentów klasowych
  • Podczas tworzenia postaci Łotrzyk otrzymuje automatycznie zdolność Podstępny Atak
  • Łotrzyk może wybrać jedną dodatkową zdolność na każdym nieparzystym poziomie (1, 3, 5 itd.). Za każdym razem odblokowywany jest dostęp do nowych, potężniejszych zdolności, których postać może się nauczyć
  • Na każdym parzystym poziomie (2, 4, 6 itd.) Łotrzyk wybiera jeden talent spośród ogólnodostępnych talentów zebranych w tym miejscu lub z poniższej listy zastrzeżonych talentów klasowych

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

Poziom 5

Poziom 6

Poziom 7

Poziom 9

Poziom 11

Poziom 13

Poziom 15