Mentalna Sprawność

Ograniczenia

Wymaga:

Ukończenie zadania: Obietnica Filakterium w pokojowy sposób

Talent

Nauka:

Nagroda

Typ:

Zadanie

Aktywacja:

Pasywny

Szczegóły

Obszar Działania:

Na sobie

Efekty

  • Percepcja: +1
  • Intelekt: +1
  • Stanowczość: +1

Opis

Twój pakt z Llengrathem przypieczętowano obustronnie korzystną wymianą. Po spotkaniu zyskałeś nieco wiedzy.

Meta

  • ID: px2_tln_mental_prowess
  • Musi dojść do wymiany wiedzy z Llengrath i uniknięcia walki z arcymaginią i jej smokami