Niepojęte Cierpienie 4

Ograniczenia

Klasa:

Mnich

Aktywacja:

Pasywna

Zdolność

Nauka:

Automatycznie na 10 poziomie

Efekty

 • Na sobie:
  • Obrażenia bez broni: +8
  • Celność bez broni: +12

Opis

Mnich osiąga głębsze zrozumienie swoich możliwości dzięki wytrwałemu znoszeniu trudów istnienia. Podstawowe obrażenia bez broni są znacznie wyższe niż u innych postaci – i wzrastają trwale co trzy poziomy.

Meta

 • ID: transcendentsuffering 4
 • Guid: 32c8bd81-8595-49da-b4ed-40b4a3b48992
 • Ostatni 4 poziom Niepojętego Cierpienia skaluje się z poziomem postaci:
  • Poziom 13: Obrażenia bez broni: +10, Celność bez broni: +15
  • Poziom 16: Obrażenia bez broni: +12, Celność bez broni: +18