Nieugiętość

Ograniczenia

Klasa:

Wojownik

Aktywacja:

Aktywna

Zdolność

Nauka:

Opcjonalnie od 7 poziomu

Szybkość:

Natychmiastowa

Użycia

3 x przed odpoczynkiem

Efekty

  • Użytkownik:
    • 50% obrażeń zamienionych na Leczenie Periodyczne przez 15,0 s

Opis

Wojownik czerpie siłę ze swojego nieustraszonego ducha, odzyskując 50% Wytrzymałości utraconej w wyniku ataku.

Meta

  • ID: unbending
  • Guid: c2a82f7a-c27d-48cf-a6ee-a456bafcb3f7