Niewidzialność (Zaklęcie)

Ograniczenia

Typ:

Zaklinanie

Aktywacja:

Aktywna

Zdolność

Szybkość:

Natychmiastowa

Efekty

  • Użytkownik:
    • Niewidzialność, Niewrażliwość na Nawiązywanie Walki, Nie może być celem, Przerwij walkę przez 6,0 s

Meta

  • ID: px1_spellholding_invisibility_ability
  • Guid: de458b09-0bd8-41aa-b418-44095044e3d6