Obalenie

Ograniczenia

Klasa:

Łowca

Aktywacja:

Aktywna

Zdolność

Nauka:

Opcjonalnie od 7 poziomu

Szybkość:

Średnia

Przerwanie:

0,5 s (Średnie)

Użycia:

2 x na potyczkę

Efekty

  • Użytkownik:
    • Atak Podstawowy | Celność kontra: Odbicie
  • Cel (Wróg):
    • W razie powodzenia: Powalenie przez 5,0 s | Celność kontra: Hart

Opis

Nakazuje zwierzęcemu towarzyszowi Powalenie celu.

Meta

  • ID: takedown
  • Guid: 131ac435-b0df-4ef0-a0ad-aad367bb1fd5