Odzyskiwanie Gotowości Weterana

Ograniczenia

Wymagania:

Nie Wojownik

Talent

Nauka:

Opcjonalnie od 2 poziomu

Typ:

Międzyklasowa

Aktywacja:

Pasywna

Szczegóły

Obszar Działania:

Na sobie

Czas Trwania:

45,0 s

Efekty

 • Wytrzymałość: +3* na 3,0 s przez 45,0 s

Opis

Naśladując zdyscyplinowanych wojowników, postać jest w stanie odpowiednio dostosować tempo walki, odzyskując z upływem czasu Wytrzymałość.

Meta

 • ID: px1_tln_veterans_recovery
 • Liczba przywróconej Wytrzymałości skaluje się z poziomem postaci i wnosi 3 + 1 co trzy poziomy po 1 poziomie:
  • Poziom 2: Wytrzymałość: +3
  • Poziom 4: Wytrzymałość: +4
  • Poziom 7: Wytrzymałość: +5
  • Poziom 10: Wytrzymałość: +6
  • Poziom 13: Wytrzymałość: +7
  • Poziom 16: Wytrzymałość: +8
 • Kumuluje się z talentami Pieśniarza: Pradawne Wspomnienie i Umiłowane Duchy
 • Praktycznie niezbędny talent dla postaci solującej
 • Przydatny dla postaci z wysoką Mocą i Intelektem, np. Mnich, Barbarzyńca, dla buildów tankujących innych klas niż Wojownik
 • Wsparty premią do leczenia ze Sztuki Przetrwania lub Pasa Obfitego Leczenia oraz Obuwiem Wiary w wielu walkach jest wystarczającym źródłem przywracania Wytrzymałości
 • Przydatny dla Magów rozwijanych pod Wybuch z aktywnym talentem podtrzymywanym: Niebezpieczny Przyrząd
 • Przydatny dla Magów pod wpływem zaklęcia Zgubnej Pochopności lub innych profesji korzystających z mikstur zapewniających ten efekt
 • Traci na znaczeniu w końcowej fazie gry