Ogłuszający Cios

Ograniczenia

Klasa:

Mnich

Aktywacja:

Aktywna

Użycia:

Tylko w zwarciu

Zdolność

Nauka:

Opcjonalnie od 5 poziomu

Szybkość:

Średnia

Przerwanie:

0,5 s (Średnie)

Użycia:

2 x na potyczkę

Efekty

  • Użytkownik:
    • Pełny Atak | Celność kontra: Odbicie
  • Cel:
    • W razie pwodzenia: Ogłuszenie przez 3,0 s | Celność kontra: Hart

Opis

Uderzenie wymierzone w głowę, które osłabia reakcję przeciwnika. Trafieni wrogowie zostają Ogłuszeni.

Meta

  • ID: stunningblow
  • Guid: 3c5b44f8-9ba4-4ce6-bc94-227976e90215
  • Działa w połączeniu z przywołaną bronią dystansową: Pięści Długotrwałego Bólu