Opóźniona Ognista Kula

Ograniczenia

Klasa:

Mag

Aktywacja:

Aktywna

Zdolność

Typ:

Zaklęcie Maga

Poziom:

7

Nauka:

Opcjonalnie od 13 poziomu

Szybkość:

Wysoka

Zasięg:

10,0 m

Obszar Działania:

Promień 2,5 m

Przerwanie:

0,5 s (Średnie)

Efekty

  • ODz:
    • Obrażenia: 50-65 Ogień | Celność: +10 kontra: Refleks

Opis

Mag rzuca niewielką kulę ognia, która po pewnym czasie eksploduje, powodując poważne obrażenia od ognia.

Meta

  • ID: px1_delayed_fireball
  • Guid: 8ddfc982-0c1f-4797-a724-d944631c1b91
  • Kula eksploduje po 6 sekundach