Pancerze

Lista pancerzy możliwych do zdobycia w grze.

Lekki Pancerz

Średni Pancerz

Ciężki Pancerz

Zbroja Przypisana do Duszy

Meta

 • Pancerz oddziałuje na postać na dwa sposoby:
  • Narzuca karę do tempa Odzyskiwania Gotowości, przez co między dwiema następującymi po sobie akcjami musi upłynąć więcej czasu (patrz: Tempo Ataku)
  • Stosuje tzw. próg obrażeń, który jest ustaloną wartością odejmowaną od otrzymywanych obrażeń danego typu (patrz: Redukcja Obrażeń)
 • Każdy rodzaj pancerza ma podstawową wartość RO, ale przed niektórymi typami obrażeń może chronić lepiej bądź gorzej (zielone i czerwone oznaczenia wartości). Niektóre zbroje przynależne do danej grupy pancerzy mogą zapewniać dodatkowe premie lub kary
 • Każdy rodzaj pancerza można ulepszyć stosując Zaklinanie: Jakość. W związku z tym wybór zbroi noszonej przez postać powinien być podyktowany wyłącznie rodzajem dodatkowych właściwości magicznych, gdyż przykładowo każda Zbroja Płytowa będzie mieć te same parametry RO po nałożeniu cechy: Mistrzowska Jakość
 • Cecha Zaklinanie: Ochronne przyniesie większe korzyści przy podnoszeniu wartości RO oznaczonej kolorem zielonym i mniejsze w przypadku RO oznaczonej kolorem czerwonym. Wynika to z mnożników stosowanych przy obliczaniu silnych i słabych stron zbroi
 • Pancerz oddziałuje na postać na dwa sposoby:
  • Narzuca karę do tempa Odzyskiwania Gotowości, przez co między dwiema następującymi po sobie akcjami musi upłynąć więcej czasu (patrz: Tempo Ataku)
  • Stosuje tzw. próg obrażeń, który jest ustaloną wartością odejmowaną od otrzymywanych obrażeń danego typu (patrz: Redukcja Obrażeń)
 • Każdy rodzaj pancerza ma podstawową wartość RO, ale przed niektórymi typami obrażeń może chronić lepiej bądź gorzej (zielone i czerwone oznaczenia wartości). Niektóre zbroje przynależne do danej grupy pancerzy mogą zapewniać dodatkowe premie lub kary
 • Każdy rodzaj pancerza można ulepszyć stosując Zaklinanie: Jakość. W związku z tym wybór zbroi noszonej przez postać powinien być podyktowany wyłącznie rodzajem dodatkowych właściwości magicznych, gdyż przykładowo każda Zbroja Płytowa będzie mieć te same parametry RO po nałożeniu cechy: Mistrzowska Jakość
 • Cecha Zaklinanie: Ochronne przyniesie większe korzyści przy podnoszeniu wartości RO oznaczonej kolorem zielonym i mniejsze w przypadku RO oznaczonej kolorem czerwonym. Wynika to z mnożników stosowanych przy obliczaniu silnych i słabych stron zbroi