Podniebny Kopniak

Ograniczenia

Klasa:

Mnich

Aktywacja:

Aktywna

Użycia:

Tylko w zwarciu

Zdolność

Nauka:

Opcjonalnie od 13 poziomu

Szybkość:

Średnia

Przerwanie:

0,5 s (Średnie)

Użycia:

2 x na potyczkę

Efekty

  • Użytkownik:
    • Atak Podstawowy | Celność kontra: Odbicie
  • Cel:
    • W razie powodzenia: Powalenie przez 3,0 s | Celność kontra: Hart

Opis

Mnich wyrzuca cel w powietrze, po czym gwałtownie sprowadza go na ziemię, powodując Powalenie.

Meta

  • ID: px2_skyward_kick
  • Guid: 5beccdf0-f014-421d-9485-33fe39654f14