Pomiędzy

Ograniczenia

Klasa:

Enigmatyk

Aktywacja:

Aktywna

Zdolność

Typ:

Moc

Poziom:

4

Nauka:

Opcjonalnie od 7 poziomu

Szybkość:

Wysoka

Zasięg:

10,0 m

Przerwanie:

0,5 s (Średnie)

Wymaga:

Skupienie 40

Efekty

  • Cel (Sprzymierzeniec):
    • Zamiana: +25% wyprowadzanych przez wrogów Krytyków na Trafienia, Zamiana: +25% wyprowadzanych przez wrogów Trafień na Draśnięcia, Zamiana: +25% wyprowadzanych przez wrogów Draśnięć na Chybienia, Szybkość Ruchu: +3 przez 30,0 s

Opis

Sprzymierzeniec przyjmuje duchową formę, zapewniającą przyspieszenie ruchu i zamianę wielu trafień krytycznych, trafień i draśnięć na mniej groźne.

Meta

  • ID: px2_going_between
  • Guid: a45e73bc-04ab-4cdc-8796-231cfc119ede