Pomniejsze Zagrożenie

pomniejsze-zagrozenie

Ograniczenia

Rasa:

Orlanin

Podrasa:

Orlanin Osiadły

Aktywacja:

Pasywna

Zdolność

Nauka:

Automatycznie na 1 poziomie

Efekty

  • Na sobie: Zamiana +10% Trafienia na Krytyki podczas atakowania tego samego celu, co sprzymierzeniec

Opis

Kiedy orlanin osiadły atakuje cel, który jest jednocześnie atakowany przez sprzymierzeńca, część Trafień ulega zamianie na Trafienia Krytyczne.

Meta

  • ID: minorthreat
  • Zwiększenie szansy na Trafienie Krytyczne jest bardzo przydatne, zwłaszcza we wczesnej i zaawansowanej fazie rozgrywki, gdy postać wciąż się rozwija i nie dysponuje jeszcze narzędziami ułatwiającymi kumulowanie premii do Celności
  • Wszystkie konwersje rezultatów ataku kumulują się ze sobą w ten sposób, iż gra sprawdza je po kolei, aż nastąpi konwersja bądź wyczerpane zostaną wszystkie opcje
  • Rezultat ataku może zostać podniesiony do wyższej kategorii wyłącznie raz, tzn. jeśli Draśnięcie zostało zamienione na Trafienie, to Trafienie nie zostanie już podniesione do Trafienia Krytycznego
  • Należy pamiętać, iż konwersja dotyczy wyłącznie Trafień, a więc mając przykładowo 30% szans na trafienie, zdolność zapewni nam tylko 3% szansy na Trafienie Krytyczne, gdyż nie dotyczy ogółu wyprowadzonych ataków