Przyciąganie Eory

Ograniczenia

Klasa:

Mag

Aktywacja:

Aktywna

Zdolność

Typ:

Zaklęcie Maga

Poziom:

4

Nauka:

Opcjonalnie od 7 poziomu

Szybkość:

Wysoka

Zasięg:

10,0 m

Obszar Działania:

Promień 2,5 m

Przerwanie:

0,5 s (Średnie)

Efekt Obszarowy:

15,0 s

Efekty

  • ODz:
    • Szybkość Ruchu: -1 przez 5,0 s
    • Przyciągnięcie: 6,0 m | Celność: +10 kontra: Hart

Opis

Mag przywołuje czarną kulę, która pulsuje, przyciągając pobliskich przeciwników do siebie.

Meta

  • ID: px2_pull_of_eora
  • Guid: 8ddfc982-0c1f-4797-a724-d944631c1b91