Przywołanie Nośników Dusz

Ograniczenia

Typ:

Zaklinanie

Przedmiot:

Przedmiot:

Aktywacja:

Przy Trafieniu lub Krytyku: Szansa na zaklęcie: 5%

Zdolność

Szybkość:

Wysoka

Zasięg:

6,0 m

Czas Trwania:

30,0 s

Efekty

  • Przywołanie 1-3 z:
    • Dargul, Gul, Przywrócony, Ludzki Szkielet, Wicht

Meta

  • ID: px1_spellchance_invoke_vessels_ability
  • Guid: 028d52fe-77ad-4510-adfa-8bc3e47db550