Rezonujący Dotyk

Ograniczenia

Klasa:

Mnich

Aktywacja:

Aktywna

Zdolność

Nauka:

Opcjonalnie od 15 poziomu

Szybkość:

Średnia

Obszar Działania:

Promień 3,0 m od Rzucającego

Użycia:

1 x na potyczkę

Efekty

  • ODz:
    • Obrażenia na Rezonans: 10 Bazowe | Celność kontra: Wola

Opis

Uderzenia mnicha rezonują między mnichem i celem. Każde kolejne uderzenie zwiększa siłę rezonansu. W wybranym przez mnicha momencie, rezonans ten może wyrządzić potężne obrażenia bazowe celom będącym pod jego wpływem.

Meta

  • ID: px2_resonant_touch
  • Guid: 93e4ed0d-469b-4313-a96b-b433777f1e8a