Rozdwojone Strzały

Ograniczenia

Klasa:

Łowca

Aktywacja:

Podtrzymywana

Zdolność

Nauka:

Opcjonalnie od 13 poziomu

Szybkość:

Natychmiastowa

Efekty

  • Użytkownik:
    • Celność przy użyciu łuków: -10
    • Pociski przy użyciu łuków: +1

Opis

Kiedy łowca używa łuku myśliwskiego lub bojowego, może z każdym naciągnięciem wystrzelić dwie strzały. Każdy taki strzał ma obniżoną Celność.

Meta

  • ID: px1_twinned_arrows
  • Guid: 4433527a-c28e-4f77-a4c0-c0e2f523fa23
  • W jednej chwili można mieć aktywną tylko jedną z następujących zdolności podtrzymywanych Łowcy: Szybkie Celowanie, Bezlitosna Celność, Rozdwojone Strzały