Skłębione Płomienie (Zaklęcie)

Ograniczenia

Typ:

Zaklinanie

Aktywacja:

Aktywna

Zdolność

Szybkość:

Natychmiastowa

Efekty

  • Użytkownik:
    • Redukcja Obrażeń: +6 (Zimno) przez 20,0 s
  • Postacie Trafiające: Użytkownik przez 20,0 s:
    • Obrażenia: 5-10 Ogień | Celność kontra: Refleks

Meta

  • ID: wreathing_flame_aura_ability
  • Guid: 64ebc6b3-d142-4ede-bfff-a7d6a919f62d