Smok Wierzgnął, Smok Zawył

Ograniczenia

Klasa:

Pieśniarz

Aktywacja:

Podtrzymywana

Użycia:

Tylko w czasie walki

Zdolność

Typ:

Strofa

Poziom:

3

Nauka:

Opcjonalnie od 9 poziomu

Obszar Działania:

Promień 4,0 m

Czas Trwania:

8,0 s

Efekt:

4,0 s

Efekty

  • Aura (wróg):
    • Obrażenia: 10 Ogień na 3.0 s, Obrażenia: 10 Cięte na 3.0 s

Opis

Wytwarza pole zagrożenia, powodujące obrażenia od ognia i rany cięte u przeciwników w zasięgu.

Meta

  • ID: the_dragon_trashed
  • Guid: 5e5163af-03f6-4d2b-bed6-3b67b3b3d123
  • Obrażenia periodyczne, a więc nie działa na nie premia z talentu Duch Płomienia.
  • Efekt kumuluje się, jeśli strofy nachodzą na siebie dzięki wysokiemu Intelektowi lub recytowane są przez innych Pieśniarzy.