Strój Pokładowego

Przedmiot

Gniazdo:

Gniazdo:

Typ:

Typ:

Kategoria:

Lekki Pancerz

Odzyskiwanie Gotowości:

-10%

Odzyskiwanie Gotowości:

-10%

Wartość Sprzedaży:

1220 SzM

Wartość Kupna:

9150 SzM

Redukcja Obrażeń

Podstawowa:

6

Cięte:

6

Miażdżone:

6

Kłute:

6

Ogień:

6

Zimno:

6

Elektryczność:

6

Kwas:

6

Zaklinanie

  • Znakomita Jakość: Redukcja Obrażeń: +4
  • Odbicie: +9
  • Refleks: +9
  • Punkty: 12/14
  • Możliwe Zaklęcie: Każde (Pancerz)

Opis

Pogoda na otwartym morzu ulega ekstremalnym wahaniom – od straszliwej spiekoty dnia po zimne i wilgotne nocne sztormy. Marynarze, którzy mogą sobie na to pozwolić, noszą wiele warstw, nakładając ciepłe płaszcze na cieńsze, oddychające koszule.

Inni natomiast, w szczególności piraci, z uwagi na wagę, jaką przywiązuje się do reputacji w ich społeczności, chętniej wdziewają krzykliwe, wymyślne stroje, które są nie tylko manifestacją biegłości w rabowaniu, ale mają też za zadanie onieśmielić ofiary i zasiać strach w sercach rywali.

Pokładowi to główna siła robocza na każdym okręcie. Mają bardzo wiele obowiązków, między innymi naprawianie usterek czy dbanie o czystość i takielunek. Marynarz musi być szybki i zwinny – na morzu jeden fałszywy krok lub nieudany chwyt może skończyć się bolesną śmiercią.

Wygląd

Meta

  • ID: px4_pirate_armor_2
  • Sprzedaje: Ponamu Wyszydzony w Busoli Anslöga