Styl Dwuręczne

Ograniczenia

Aktywacji:

Tylko w Zwarciu

Talent

Nauka:

Opcjonalnie od 2 poziomu

Typ:

Ofensywny

Aktywacja:

Pasywny

Szczegóły

Obszar Działania:

Na sobie

Efekty

  • Obrażenia: +15%

Opis

Przyznaje premię do zadawanych obrażeń przy korzystaniu z broni dwuręcznej.

Meta

  • ID: tln_two_handed_weapon_talent
  • Nie działa z bronią do walki na dystans
  • Niezbędny talent dla każdej postaci walczącej bronią dwuręczną
  • Premia do obrażeń kumuluje się ze wszystkimi innymi premiami