Style Walki

Wybór stylu walki postaci może być podyktowany optymalizowaniem jej skuteczności ataku lub zamiłowaniem do odgrywania roli. Bez względu na kryterium wyboru określonego stylu, warto zapoznać się, jak mechanika gry traktuje poszczególne konfiguracje.

Pojedyncza Broń

Jeśli postać używa pojedynczej broni jednoręcznej, nie trzymając nic w drugiej ręce, to wszystkie ataki przeprowadzane tą bronią otrzymują premię +12 do Celności (kumuluje się ze wszystkimi innymi premiami do Celności). W grze został bug, który sprawia, że ten bonus do trafienia naliczany jest również w przypadku Strof i Inkantacji Pieśniarzy: m.in. Smok Wierzgnął, Smok Zawył czy Białe Larwy w Trupich Brzuchach Skłębione! Talent Styl Jednoręczny przyznaje 15% szansy na zamianę Trafienia na Krytyka, jeśli postać z tym talentem używa pojedynczej broni jednoręcznej, mając wolną drugą rękę. W tym ustawieniu najtrudniej zredukować odzyskiwanie gotowości do zera. Jest to najgorsza konfiguracja (podobnie jak broń i tarcza) dla postaci skupionej na zdolnościach zapewniających Pełny Atak, ale teoretycznie najlepsza przy wykorzystaniu broni wywołującej dodatkowe efekty przy krytykach. Teoretycznie walka pojedynczą bronią zapewnia pewną przewagę na początku gry, jednak traci na znaczeniu w dalszych etapach rozgrywki.

Broń Dwuręczna

Wysoki zakres obrażeń broni dwuręcznych sprawia, iż najłatwiej przełamują Redukcję Obrażeń przeciwnika i zmniejszają negatywne skutki Draśnięcia. Zyskują również proporcjonalnie najwyższe wartości zapewniane przez premię z Mocy postaci i pozostałych modyfikatorów obrażeń. Talent Styl – Dwuręczne zapewnia dodatkowe 15% bonusu do obrażeń. Broń dwuręczną cechuje najwyższy DPS, jeśli władająca nią postać jest w stanie zredukować Odzyskiwanie Gotowości do zera. W innym wypadku dwie bronie mają na tym polu przewagę. Cechą niektórych broni dwóręcznych (Kostur Bojowy, Pika) jest również zwiększony zasięg. Styl – Dwuręczne nie przyznaje premii do obrażeń przy użyciu broni dystansowych.

Broń i Tarcza

W tej konfiguracji bohater zwiększa Odbicie, ale odbywa się to kosztem kary do Celności, jeśli używana tarcza jest średnia lub duża – kara do trafienia dotyczy wszystkich testów ataku, nawet zaklęć! Jeśli postać posiada talent Styl Walki – Broń i Tarcza, premia z tarczy doliczana jest również do Refleksu. Różnica w obronie przy korzystaniu z tarczy może wynosić nawet 34 punkty. Jest to najgorsza konfiguracja (podobnie jak pojedyncza broń) dla postaci skupionej na zdolnościach zapewniających Pełny Atak.

Dwie Bronie

Postać walcząca dwiema broniami nie otrzymuje standardowej kary -50% do Odzyskiwania Gotowości. Jeśli weźmie talent Styl Walki – Dwie Bronie zyska 20% premii do Odzyskiwania Gotowości. To najlepsza konfiguracja dla postaci korzystających ze zdolności gwarantujących Pełny Atak (postać atakuje dwiema broniami naraz, test ataku dla każdej broni wykonywany jest oddzielnie). Walka dwiema broniami pozwala w najprostszy sposób osiągnąć zerowe Odzyskiwanie Gotowości (brak pauz pomiędzy atakami) oraz zachować tę częstotliwość ataków przy aktywnym Odsłonięciu, które przyznaje Pominięcie Redukcji Obrażeń 5, ale nakłada karę do Odzyskiwania Gotowości w wysokości 20%. Najważniejsze, co każdy gracz powinien wiedzieć na temat walki dwiema broniami: Pełny Atak zadaje w pierwszej kolejności cios bronią drugorzędną (offhand), czyli trzymaną w lewej ręce, pomija jej fazę Odzyskiwania Gotowości, następnie przeprowadzany jest atak główną bronią, po czym rozpoczyna się pojedyncza faza Odzyskiwania Gotowości zależna wyłącznie od broni głównej. Jeśli więc uzbroicie postać np. w rapier oraz szablę, to wolniejszą szablę lepiej używać w drugiej ręce (offhand), a szybki rapier jako broń główną – wówczas postać szybciej odzyska gotowość po Pełnym Ataku. Broń z zaklęciem Szybkość lepiej trzymać w głównej ręce. Jeśli oręż procuje dodatkowe efekty, np. Godansthunyr może ogłuszyć przy krytyku, Wē Toki powala przeciwnika trafionego krytycznie – w takim układzie lepiej używać go w lewej ręce (offhand), bo wystąpienie efektu obniży obronę przeciwnika, przez co ułatwi trafienie w następującym po tym ataku główną ręką. Jeśli bohater nie korzysta ze zdolności gwarantujących Pełny Atak, to na zmianę wyprowadza ciosy każdą bronią i po każdym ataku ma miejsce faza Odzyskiwania Gotowości odpowiadająca poszczególnym broniom. Jeśli postać walcząca dwiema broniami przerwie atak, aby np. użyć zwoju albo mikstury, wznowienie ataku rozpocznie cykl uderzeń od początku, a więc od broni trzymanej w lewej ręce. Pięści traktowane są jak walka dwiema broniami. Ten styl walki jest najlepszy dla postaci z dużą liczbą zdolności zapewniających Pełny Atak oraz dla klas, które wymagają dużej responsywności, by z regularnego ataku przejść do płynnego czarowania, jak to jest np. w przypadku Enigmatyka czy nawet Kapłana.

Broń i Tarcza z cechą Rąbnięcie

Rąbnięcie tarczą działa jak broń w drugiej ręce i wykonanie ataku osłoną ramienia nie otrzymuje typowej kary -50% do Odzyskiwania Gotowości za brak walki dwiema broniami. Odzyskiwanie Gotowości po Rąbnięciu tarczą odpowiada długością małym broniom, ale w przeciwieństwie do nich wywołuje Średnie Przerwanie. Atak bronią trzymaną w głównej ręce podlega jednak karze -50% do Odzyskiwania Gotowości. W tej konfiguracji postać nie czerpie żadnych korzyści z talentu Styl Walki – Dwie Bronie. Rąbnięcie jest w większości przypadków nieopłacalne i skutkuje spadkiem DPS poniżej wartości osiąganej w konfiguracji broni i zwykłej tarczy. Sens korzystania z tarczy zapewniającej Rąbnięcie pojawia się tylko wówczas, gdy postać dysponuje dużą liczbą zdolności zapewniających Pełny Atak (np. Łotrzyk) i w przypadku, gdy taka tarcza procuje jakiś dodatkowy efekt, jak robi to np. Barykada Badgradra, która wyzwala przy krytyku czar Druzgocące Pchnięcie. Rąbnięcie traktowane jest jak zdolność aktywna, a więc atak tarczą otrzymuje ukrytą premię do Celności równą poziomowi postaci, co dodatkowo ułatwia procowanie dodatkowych efektów, jak ww. Druzgocące Pchnięcie.

Meta

  • Najłatwiej zmniejszyć Odzyskiwanie Gotowości do zera walcząc dwiema broniami i ten styl w większości wypadków zapewni najwyższy DPS
  • Najwyższy DPS uzyskamy bronią dwuręczną, jeśli zredukujemy Odzyskiwanie Gotowości do zera
  • Pojedyncza broń zyskuje premię do Celności, która działa również na Strofy i Inwokacje Pieśniarza
  • Używanie tarczy z cechą Rąbnięcie zmniejszy DPS postaci (wyjątek stanowi Barykada Badgradra i Tarcza Smoczej Paszczy)
  • Rąbnięcie otrzymuje premię do Celności równą poziomowi postaci
  • Talent Styl – Dwuręczne nie daje korzyści przy atakowaniu bronią dystansową
  • Talent Styl Walki – Dwie Bronie nie daje korzyści przy korzystaniu z tarczy z cechą Rąbnięcie
  • Talent Styl Walki – Dwie Bronie przyznaje premię do Odzyskiwania Gotowości przy ataku pięściami