Święty Blask

Ograniczenia

Klasa:

Kapłan

Aktywacja:

Aktywna

Zdolność

Nauka:

Automatycznie na 1 poziomie

Szybkość:

Wysoka

Obszar Działania:

Promień 5,0 m od Rzucającego

Użycia:

1 x na potyczkę

Efekty

 • ODz (Przyjaciel):
  • Wytrzymałość: +15*
 • ODz (Wróg) (Tylko Nośniki Dusz):
  • Obrażenia: 30* Ogień przez 3,0 s
  • W razie powodzenia: Przestraszenie przez 15,0 s | Celność kontra: Wola

Opis

Otacza kapłana polem świętej energii, podpalając pobliskie nośniki dusz. Regeneruje też niewielką część Wytrzymałości towarzyszy. Siła Świętego Blasku zależy od zbieżności różnych Reputacji kapłana z preferowanym zachowaniem jego lub jej wyznania.

Meta

 • ID: holyradiance
 • Guid: 9141d0c8-a854-4ff1-ba9a-8afccb61b29c
 • U NPC wartości przywróconej Wytrzymałości i zadanych obrażeń skalują się wyłącznie z poziomem postaci
  • Poziom 4: Wytrzymałość: +20, Obrażenia: 40 Ogień
  • Poziom 7: Wytrzymałość: +25, Obrażenia: 50 Ogień
  • Poziom 10: Wytrzymałość: +30, Obrażenia: 60 Ogień
  • Poziom 13: Wytrzymałość: +35, Obrażenia: 70 Ogień
  • Poziom 16: Wytrzymałość: +40, Obrażenia: 80 Ogień
 • U Widzącego wartość przywróconej Wytrzymałości i zadanych obrażeń wynikają z poziomu postaci oraz premii bądź kary z Reputacji:
  • Poziom 4: Wytrzymałość: +20, Obrażenia: 40 Ogień
  • Poziom 7: Wytrzymałość: +25, Obrażenia: 50 Ogień
  • Poziom 10: Wytrzymałość: +30, Obrażenia: 60 Ogień
  • Poziom 13: Wytrzymałość: +35, Obrażenia: 70 Ogień
  • Poziom 16: Wytrzymałość: +40, Obrażenia: 80 Ogień
  • Do powyższych wartości należy zastosować modyfikator ±20% za rangę Reputacji (maksymalnie 60% z jednego typu Usposobienia), np:
  • Kapłan Eothasa:
  • Życzliwość 4 => (3)(+60%) – limit
  • Uczciwość 1 => (1)(+20%), więc suma premii wynosi 80% (modyfikator x1,8) i o tyle należy zwiększyć wyżej podane wartości na danym poziomie Kapłana