Talenty

Na każdym parzystym poziomie doświadczenia, począwszy od 2, bohaterowie wybierają jeden talent z puli podzielonej na cztery kategorie: klasa, ofensywne, defensywne oraz użytkowe. Talenty są odpowiednikiem znanych z D&D atutów czy profitów, które gracze komputerowi mogą kojarzyć z serii Fallout. Talenty są bardzo ważnym elementem buildu postaci, a że w toku gry można wybrać maksymalnie osiem z nich, warto z góry zaplanować rozwój bohatera.

Talenty Międzyklasowe

Talenty Klasowe

Jest to pula talentów zastrzeżonych dla przedstawicieli każdej profesji. Nierzadko są to talenty ulepszające właściwości już wyuczonych zdolności klasowych, przez co wymagają odpowiedniego poziomu doświadczenia oraz posiadania określonej zdolności. Różnice mogą występować nawet w obrębie jednej klasy postaci, bo np. różne zakony Paladynów będą mieć inne opcjonalne talenty do wykupienia. Ze względu na to, że listy talentów dostępnych poszczególnym profesjom na wyłączność liczą nawet ponad 10 pozycji, możesz je znaleźć w sekcji poświęconej każdej klasie z osobna razem z listą zdolności klasowych, do których dostęp staje się opcjonalny na kolejnych poziomach doświadczenia.

Talenty Ofensywne

Talenty Defensywne

Talenty Użytkowe

Talenty Fabularne

Talenty fabularne stanowią grupę ogólnodostępnych talentów przyznających dodatkowe korzyści Widzącemu. Ich pozyskanie zależy jednak od pomyślnego wykonania niektórych zadań, podjęcia odpowiednich decyzji w toku misji czy zaliczenia wymagających interakcji.

Talenty Widzącego

Talenty Zadań Pobocznych

Talenty Frakcji

W drugim rozdziale gry pojawi się możliwość nawiązania współpracy z jednym z trzech ugrupowań cieszących się wpływami w Zatoce Buntu. Kluczowa misja nagrodzi postać Widzącego ekskluzywnym talentem.

Talenty Boskiej Łaski

Po wizycie w Gwiezdnej Radzie w Bliźniaczych Wiązach Widzący może wypełnić zadania zlecone przez bogów Eory. W jednym czasie może być pod wpływem błogosławieństwa tylko jednego z bóstw. Czwórka z nich może obdarzyć Widzącego swą łaską w Bliźniaczych Wiązach, dwoje w finale gry, rozgrywającym się w obszarze Słońce w Cieniu

Gniew Kukły

Meta

  • Talenty wybiera się na każdym parzystym poziomie począwszy od 2 poziomu postaci
  • Talenty klasowe zależne są od reprezentowanej profesji i posiadają dodatkowe wymagania, najczęściej związane z uprzednim poznaniem odpowiednich zdolności klasowych