Większe Nakładanie Rąk

Ograniczenia

Klasa:

Paladyn

Modyfikuje:

Modyfikuje:

Talent

Nauka:

Opcjonalnie od 2 poziomu

Typ:

Klasowy

Aktywacja:

Pasywny

Efekty

  • Wytrzymałość: +26,7* przez 5,0 s

Opis

Siła wiary paladyna umożliwia mu uzdrawianie dotykiem, przywracając znaczącą ilość Wytrzymałości paladynowi lub towarzyszowi znajdującemu się w zasięgu.

Meta

  • ID: tln_greater_layonhands
  • Zwiększa Wytrzymałość o +8 co 3 poziomy po 1 poziomie (4, 7, 10 itd.)