Wyolbrzymiający Blask

Ograniczenia

Klasa:

Kapłan

Modyfikuje:

Modyfikuje:

Talent

Nauka:

Opcjonalnie od 2 poziomu

Typ:

Klasowy

Aktywacja:

Pasywny

Efekty

  • Rzucający:
    • Otrzymywane leczenie: -75%
    • Moc: +2, Kondycja: +2, Zręczność: +2, Percepcja: +2, Intelekt: +2, Stanowczość: +2, Szybkość Ruchu: +2 przez 10,0 s

Opis

Chociaż jego Święty Blask przywraca mniej sił, kapłan otrzymuje premię do wszystkich Cech i Ruchu.

Meta

  • ID: tln_aggrandizing_radiance_talent
  • Kara do leczenia dotyczy wyłącznie Wytrzymałości zwróconej przez Święty Blask Kapłanowi
  • Premie do Cech i Szybkości Ruchu kumulują się ze wszystkimi innymi premiami
  • W połączeniu z zaklęciem Niewielkie Ucieleśnienie Kapłan może w krótkim czasie osiągnąć premię +10 do wszystkich Cech, nie tylko zwiększając obszar działania czarów, ale też wydłużając ich czas trwania, zwiększając Celność o 10, Odbicie o 10 i pozostałe Obrony o 40