Zniszczenie Nośników Dusz

Ograniczenia

Typ:

Zaklinanie

Aktywacja:

Przy Trafieniu lub Krytyku: Szansa na zaklęcie: 25%

Zdolność

Szybkość:

Wysoka

Zasięg:

10,0 m

Efekty

  • Cel (Wróg):
    • Zniszczenie, Obrażenia: 30 Bazowe

Meta

  • ID: px1_spellchance_vessel_destruction_ability
  • Guid: 772eaa4c-1da5-4998-bd12-73fd2237b72b
  • Natychmiast zabija Nośnik Dusz, będący celem ataku